De Stichting

Gegevens van de stichting

Het dagelijks bestuur

Jo van der Velden, 
voorzitter

Oud-wethouder gemeentes Venlo en Tegelen, ondernemer. Vervult enkele maatschappelijke functies

Ben Alderwereld, 
vicevoorzitter en P&P

Oud-wethouder gemeente Venlo. Vervult enkele maatschappelijke functies

Antoon Smeets, 
secretaris

Oud-ondernemer. Vervult vele maatschappelijke functies in gemeente Tegelen

Gerard Fokkens, 
penningmeester

Ondernemer. Vervult vele maatschappelijke functies in Venlo en Tegelen

Wilt u dit project steunen?

Ga naar de crowdfundingspagina

Algemeen bestuur

Maud Bouwmans - Crooymans

Oud-directeur Pedac Hogeschool. Bekleedt diverse
commissariaten

Angela Mol

Oud-vakdocente muziek, thans actief in het uitvaartwezen. Organiste, pianiste en dirigente bij muziekgezelschappen

Niels Canjels

Ondernemer en lid van diverse besturen

Frans Hoeben

Oud-directeur Bureau Ruimtelijke Ordening

Rob Langen

Ondernemer en lid van diverse besturen

Jeroen Oehlen

Advocaat en lid van diverse besturen

Frans Maas

Bestuurslid Heemkundige kring Tegelen

Mark Rudolph

Bestuurslid wijkkern Tegelen Noord

Sjaak Smetsers

Kunstenaar

Hans Schreurs

Eigenaar accountantskantoor en bestuurslid van diverse maatschappelijke instellingen en verenigingen

Heeft u een vraag over dit project?

Neem contact met ons op

Naamstelling:

Stichting Gevelmozaïek Martinushof
Watermunt 52
5931 TM Tegelen

Bankrekingnummer:

Rabobank Noord-Limburg
IBAN NL 21 RABO 0166 2492 38

ANBI

ANBI goedkeuring: 7 december 2011
Dagtekening beschikking: 24 juli 2012
Fiscaalnummer: 8511 57 634
Dossiernummer: 83 810

Penningmeester

G.P.L. (Gerard) Fokkens
Zilverschoon 1
5931 SB Tegelen
Mobiel: 06-51 44 30 10
E-mail: gerardfokkens@home.nl